Намери Хотел

Информация за Кранево


Курортно селище на морския бряг. Морето е плитко и позволява безопасно къпане на деца. Името на селището произлиза от крепостта Кранея. През 1968 г. е открита минерална вода /24 градуса/. С широкия, плаж и леко наклонено дъно Кранево привлича все повече туристи. Кранево - ( Екрене с това име е до 1942 г. ) селище в Добричка област, Балчишка община, 24 км североизточно от Варна и 42 км югоизточно от Добрич. Морски курорт с местно значение. Население около 1000 жители. Има автобусни връзки с Балчик, Каварна, Добрич и Варна. Разположено край Черно море, височина 20 м. От юг и югозапад до Кранево достигат най-североизточните разклонения на франгенското плато. Край селището тече Краневска река. Климатът е морски, със слабо континентално влияние (ср. годишни температури 12° С, ср. годишни валежи около 460 мм), слънчево и горещо лято, влажна и топла есен.

Крайбрежната плажна ивица е обширна, със светъл пясък, слаб наклон на прибежното морско дъно. Непосредствено до плажната ивица са къмпингите "Екзотика" и "Интернационал". В южната част на плажа, запазена от висок скат на платото, има Национален детски комплекс. На север от Кранево, в долината на Батова река има лонгозна гора черноземи, на места варовити скали. Развити са лозарство, овощарство, зеленчукопроизводство. Има здравна служба, 2 детски градини, физкултурно дружество, начално училище ( І-то училище е от 1890 г. ), основно училище за трудновъзпитаеми деца, читалище "Бачо Киро", основано през 1942 г.

Близо до Кранево са курортните комплекси Златни пясъци и Албена. На юг от селото на най-високата част на Франгенското плато има останки от римската крепост, в района на Националния детски комплекс - от римско селище (ІІв.). При Кранево личат останки от валове, играли важна роля в защитата на източната граница на І-вата българска държава. Селото се споменава в турски регистри от 1573 и 1676 г. с името Екрене. По Букурещия мирен договор от 1913 г. то остава под румънска власт. Върнато е на България по силата на Крайовския договор от 1940 г.