Намери Хотел

Тип Туризъм в Ловеч

Хотели в България

Информация за Ловеч


Град Ловеч е на границата между Дунавската равнина и северните предпланини на Стара планина и заема речните тераси на река Осъм. Разстоянието до София е 150 км, а до Велико Търново пътя е 89 км.  На изток е ограден от плато, високо 250 м, с почти отвесен склон към Източната производствена зона. Билото и склоновете на платото се заемат от лесопарк Стратеш, югозападната му част е известна под името “Вароша”, по чиито стръмни склонове е разположен едноименният архитектурно-исторически резерват, сгушен между хълмовете Хисаря и Баш бунар. Това е най-красивата и живописна част на града.

Ловеч е един от най-старите градове в България. Територията и околностите му са били обитавани още в дълбока древност, предпоставка за което е благоприятното географско положение между планината и равнината. В ловешките пещери Табашка и Васил Левски са открити останки от старокаменната, новокаменната, бронзовата и желязната епоха. Налице са и много свидетелства за живота на първите жители на Ловеч – траките, през ІV–ІІІ век пр.н.е.

Град Ловеч е атрактивен туристически център. Той привлича интереса на туристите със своя архитектурен облик и богата история. Ловеч е град с многовековна история и неповторим архитектурен облик. В него са съхранените автентични следи от Античността и Средновековието. Тук са разположени възрожденски архитектурни комплекси, които граничат с ансамбли на сгради от началото на XX в. Затова градът е наситен с обекти на културно-историческото наследство. Община Ловеч разполага със сериозни ресурси за развитие на различни видове туризъм - културен, исторически, екологичен.