Намери Хотел

Информация за Тетевен


 

Тетевен се намира в Ловешка област, на 120 км от София. Разположена е на площ от 703 кв. км, включва 13 населени места. Населението на общината е около 25 000 души, а на гр. Тетевен - около 12 000 души.
Територията на общината е разположена в красивата долина на р. Вит, заобиколена е от върховете Петрахил, Червен, Трескавец.
Надморската височина варира от 340 до 2100 м., а в гр. Тетевен е 415 м.
Климатът е умерено-континентален - зимата е сравнително мека, лятото - прохладно, а живописните върхове, зоабикалящи града, го пазят от мъгли и ветрове.
В източната част на Златишко-Тетевенската планина се намира връх Вежен /2 198 м./ - третият по височина старопланински връх.

 

Природата на Тетевенския край е наистина неповторима, омайваща, живописна, изключително разнообразна, с уникална флора и фауна.
Вековни гори, стръмни, на места дори отвесни скали, дъхави поляни, водопади, пещери.