Намери Хотел

Информация за Петрич


Град Петрич е разположен в подножието на планина Беласица. Терена е нанесен от планината, било от един някогашен ледник или от буен поток, който е свличал изобилно камъни от Беласица през различни времена. Изобилната подпочвена вода в наносния слой дават живот на многолетните чинари, които украсяват града и сочат за неговата старинност.
Община Петрич е активно балканско и европейско кръстовище между две морета - отстои на 90 км от Солунското пристанище на Бяло море, където България има неутрален сектор за търговски обмен по Средиземно море, и на 380 км от пристанището Вльора в Албания на Адриатическо море.

Местността Рупите, Петричко отдавна е придобила широка известност като мястото, в което се е зареждала с енергия и е приемала посетители най-популярната българска пророчица Вангелия Гущерова, наричана от народа – “Леля Ванга” (3.Х.1911-11.VІІІ.1996 г.). До там можем да стигнем с кола, като пътувайки от гр. Сандански за Кулата, при с. Ново Делчево завием вдясно по пътя за гр. Петрич и след като преминем по мост р. Струма се отклоним вляво по еднокилометров асфалтиран път. С автобуса отиващ за Петрич слизаме при отклонението и краткото разстояние изминаваме пеша. С влак пътуваме до гара Генерал Тодоров (на нея спират и бързите влакове), пресичаме р. Струма по двата моста, по които минава ж.п. линия за Петрич и не след дълго сме в Рупите.

МУЗЕИ:

ГРАДСКИ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ 

Създаден е като музейна сбирка през 1966 г. През 1998 г. с решение на Общински съвет - гр. Петрич, е преобразуван в Исторически музей със следните отдели: “Археология”, “История” и “Етнография”. Притежава над 10 000 музейни експоната, изложени в постоянна експозиция и съхранявани във фондовете. Филиал на Историческия музей е Националният парк-музей “Самуилова крепост”, включен към 100-те национални туристически обекти.

САМУИЛОВА КРЕПОСТ 

Намира се на 18 км югозападно от гр. Петрич. На 29.07.1014 г. тук се е състояла паметната битка между българския цар Самуил и византийския император Василий ІІ, след която Първото българско царство е покорено от Византия. Според съвременници на тази битка след победата си Василий ІІ наредил да бъдат извадени очите на пленените 15 000 български войници, като на всеки 100 да бъде оставен по един водач с едно око. След тази жестокост към името на византийския император е добавено и прозвището Българоубиец. На мястото на битката през 1982 г. е построен мемориален комплекс, съчетан с откритите тук археологически обекти.

ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ:

МЕСТНОСТТА КОЖУХ 


Намира се на 8 км северно от гр. Петрич (има отбивка на шосето, свързващо града с международен път Е79). Представлява конус на изстинал вулкан с характерните вулканични форми и образувания. Част от него е обявена за защитена природна местност заради наличието на единствени за България ендемитни и реликтни растителни и животински видове. Тук извират множество минерални извори с високо съдържание на сяра, подходящи за провеждане на лечебни процедури, както и за производство на зелени водорасли. В местността Кожух се намират домът на петричката пророчица Ванга и построеният от нея църковен храм “Света Петка”.