Намери Хотел

Тип Туризъм в Дупница

Хотели в България

Информация за Дупница


Градът е възникнал след османското нашествие. Първи сведения за него има от XIV век. Името му е отбелязано и в дневника на рицаря Арнолд фон Харф, посетил страната през 1499 г. Той го характеризира като “хубав град”. Градът е родно място на възрожденския деец Христаки Павлович (1804-1848), учител и книжовник, който издава първите български учебници по аритметика и българска история (“Царственик или История болгарская”), първата българска книга с граждански шрифт и първото българско печатно издание на “История славяноболгарская” от Паисий Хилендарски.