Намери Хотел

Тип Туризъм в Русе

Хотели в България

Информация за Русе


Русе  е разположен на високия десен бряг на река Дунав, край устието на река Русенски Лом, срещу румънското пристанище Гюргево. По своето географско разположение Община Русе се намира в Североизточна България и граничи с Общините: Сливо Поле, Вятово, Иваново и Кубрат. Центърът на Общината - гр. Русе се простира североизточно от устието на р.Русенски Лом. Неговата територия заема най-западната част на най-голямата крайдунавска низина - Побрежие. Средната му надморска височина е 46м.Територията, която Русе заема, има очертанията на елипса, ориентирана с дългата си ос успоредно на реката по протежение на 11 км. Градът обхваща територията по високия терасиран дунавски бряг, включена между слетия със сушата остров Матей и устието на р. Русенски Лом от запад и до височината Сръбчето на изток. По своето местоположение Община Русе се явява важен национален транспортен комуникационен и търговски възел с намиращи се на нейна територия гранични пунктове на р. Дунав и в Свободна безмитна зона.

Той се намира на 320 км североизточно от София, 203 км северозападно от Варна и 106 км североизточно от Велико Търново,до Пловдив 293 км, до Плевен 153 км. Разтояние от град Русе до главните гранични пропусквателни пунктове е както следва: до Калотина около 366 км,до Гюешево около 414 км,до Кулата около 487 км,до капитан Андреево около 363 км,до Гюргево около 10 км,до генерал Тошево около 255 км.

Русе е един от старите български градове с традиции в културата, изкуството и образованието и със силно развита промишленост и търговия. Известен е като малката Виена заради запазената старинна архитектура. Градът е регионален център.

Районът на община Русе попада в умереноконтиненталната климатична област, характеризираща се със студена зима (абсолютна минимална температура -27°С) и сухо, топло лято (абсолютна максимална температура +42.2°С). Крайдунавската тераса, включително и в района на община Русе, е открита за североизточните ветрове. Това е причина за горещите лета и студените зими. Есента и пролетта са краткотрайни. Въпреки студената зима пролетта настъпва рано поради малката надморска височина, но е по-студена от есента.