Намери Хотел

Тип Туризъм в Девин

Хотели в България

Информация за Девин


Община Девин е изключително богата на природни обекти и забележителности - ждрела, пещери, скални образувания, защитени местности и природни резервати с ендемични растителни и животински видове.
Ще затаите дъх пред природните феномени - "Триградското ждрело", благоустроените пещери "Дяволското гърло" и "Ягодинската пещера". Това са бисери в раклата от скъпоценности в региона на община Девин, където всеки турист има възможност да надникне в царството на подземния свят като се наслади на незабравими гледки. Триградско - Ягодинския район е карстов и има десетки неблагоустроени пещери - "Харамийска", "Орфеева дупка", "Кестенска пещера" и др. Живописните местности - "Лесичево", "Амзово", "Извора", "Струилица", скалният феномен "Слонът", "Римския Кемеров мост" са един величествен свят раждащ възторг и поезия.

Защитената местност "Чаирите" пленява посетителите с причудливи свлачищни езера, ливади и смърчово - букови гори сред които е феноменът "Пияната гора".
В региона на град Девин се намират три резервата - "Кастраклий", "Казаните", "Старата гора" ("Шабаница"), съхранили девствени, борови и смърчови гори достигащи 200 - 350 години и засщитени растителни и животински съобщества.